Vegan

Cách làm bắp xào tôm chay xúc bánh tráng NGON -Vegan recipe quickdowithmi

VEGAN RECIPE Sautéed Corn with vegan shrimp
Cách làm bắp xào tôm chay xúc bánh tráng ngon:
Gồm có:
2 cup corn/ bắp
1/2 cup onion/củ hành
1/4 cup leek/boa rô
2 nori /rong biển
1 sweet pepper ( optional)/ỏt
1 crispy rice paper/bánh đa
1 tsp better than bouillon/bột nêm
1 tbsp Red palm oil or cooking oil/dâù ăn
1/2-1 tsp sugar/đủỏng
1 tsp black pepper/tiêu
Chào các bạn đêń vỏ́i quickdowithmi,

Mi rât́ cảm ỏn các bạn đã vào xem channel quickdowithmi này.
Chuć các bạn luôn đủọ̉c nhiêù sủ́c khỏe và tràn ̣đâỳ hạnh phúc .

Nêú bạn muốn xem tất cả các video quickdowithmi, xin nhấn vào đây: https://tinyurl.com/s462nje

Trân trọng kính chaò.

quickdowithmi

You may also like...